Từ điển Dict9
EV

cad Tiếng Anh là gì?

ENcad
Danh từ
(cũ, xấu)
kẻ vô lại