Từ điển Dict9
EV

caduceus Tiếng Anh là gì?

ENcaduceus
Danh từ
số nhiều caducei
(y học) y hiệu (dấu hiệu hai con rắn quấn nhau)