Từ điển Dict9
EV

caesar Tiếng Anh là gì?

ENcaesar
Danh từ
(sử)
Caesar (danh hiệu của các hoàng đế La Mã từ Augustus đến Hadrian)