Từ điển Dict9
EV

cal Tiếng Anh là gì?

ENcal
(viết tắt của calorie[s])
calo