Từ điển Dict9
EV

calcarate Tiếng Anh là gì?

ENcalcarate
Tính từ
có cựa