Từ điển Dict9
EV

caldera Tiếng Anh là gì?

ENcaldera
Danh từ
(địa lý) hõm chảo (miệng núi lửa rất to), canđêra