Từ điển Dict9
EV

caldren Tiếng Anh là gì?

ENcaldren
Danh từ
chảo hơi, nồi hơi