Từ điển Dict9
EV

calidarium Tiếng Anh là gì?

ENcalidarium
Danh từ
số nhiều calidaria
phòng tắm nước nóng (từ cổ La Mã)