Từ điển Dict9
EV

call girl Tiếng Anh là gì?

ENcall girl
Danh từ
gái gọi điện thoại (gái mại dâm gọi bằng điện thoại)