Từ điển Dict9
EV

callout Tiếng Anh là gì?

ENcallout
ô gọi