Từ điển Dict9
EV

callowness Tiếng Anh là gì?

ENcallowness
xem callow