Từ điển Dict9
EV

calobiosis Tiếng Anh là gì?

ENcalobiosis
Danh từ
(sinh học) đời sống tựa
permanent calobiosis
đời sống tựa vĩnh viễn
temporary calobiosis
đời sống tựa tạm thời