Từ điển Dict9
EV

calor gas Tiếng Anh là gì?

ENcalor gas
(tên riêng) ga lỏng (butan lỏng chứa trong bình, dùng đun nấu ở những chỗ không có ống ga)