Từ điển Dict9
EV

caloradiance Tiếng Anh là gì?

ENcaloradiance
Danh từ
sự bức xạ nhiệt; sự toả nhiệt