Từ điển Dict9
EV

camp-ground Tiếng Anh là gì?

ENcamp-ground
Danh từ
nơi cắm trại
nơi hội họp tôn giáo ngoài trời