Từ điển Dict9
EV

camphorated-oil Tiếng Anh là gì?

ENcamphorated-oil
Danh từ
dầu long não