Từ điển Dict9
EV

canaliculus Tiếng Anh là gì?

ENcanaliculus
Danh từ
số nhiều canaliculi
ống nhỏ; rãnh nhỏ; đường kính nhỏ