Từ điển Dict9
EV

canoodling Tiếng Anh là gì?

ENcanoodling
Danh từ
sự mơn trớn; sự vuốt ve