Từ điển Dict9
EV

centimo Tiếng Anh là gì?

ENcentimo
Danh từ
số nhiều cetimos
đồng xu bằng 1 / 100 đơn vị cơ bản tiền Tây Ban Nha và một số nước Nam Mỹ