Từ điển Dict9
EV

centre-back Tiếng Anh là gì?

ENcentre-back
Danh từ
hậu vệ phòng (bóng đá)