Từ điển Dict9
EV

centre-half Tiếng Anh là gì?

ENcentre-half
Danh từ
(thể thao) trung vệ (bóng đá)