Từ điển Dict9
EV

cercal Tiếng Anh là gì?

ENcercal
Tính từ
thuộc đuôi