Từ điển Dict9
EV

certiorari Tiếng Anh là gì?

ENcertiorari
Danh từ
lệnh toá án cấp trên xét lại vụ án