Từ điển Dict9
EV

cervelat Tiếng Anh là gì?

ENcervelat
Danh từ
xúc xích ngắn