Từ điển Dict9
EV

cervix Tiếng Anh là gì?

ENcervix
Danh từ
(số nhiều cervices, cervixes)
(giải phẫu) cổ tử cung