Từ điển Dict9
EV

cestode Tiếng Anh là gì?

ENcestode
Danh từ
(động vật) lớp sán dây; sán dây
Tính từ
thuộc lớp sán dây