Từ điển Dict9
EV

cestus Tiếng Anh là gì?

ENcestus
Danh từ
bao tay để đấu võ (từ cổ La Mã)