Từ điển Dict9
EV

cet Tiếng Anh là gì?

ENcet
(viết tắt của Central European Time) (Anh) giờ chuẩn Trung Âu