Từ điển Dict9
EV

cetane Tiếng Anh là gì?

ENcetane
Danh từ
hydrocarbon lỏng dùng phân loại nhiên liệu đi-ê-zen theo tiêu chuẩn