Từ điển Dict9
EV

cetane-number Tiếng Anh là gì?

ENcetane-number
Danh từ
chỉ số xetan