Từ điển Dict9
EV

cetane-rating Tiếng Anh là gì?

ENcetane-rating
Danh từ
chỉ số xetan