Từ điển Dict9
EV

chabazite Tiếng Anh là gì?

ENchabazite
Danh từ
(khoáng chất) chabaxit