Từ điển Dict9
EV

chair-lift Tiếng Anh là gì?

ENchair-lift
Danh từ
ghế treo trên dây cáp, và lên xuống để chở người