Từ điển Dict9
EV

chaise longue Tiếng Anh là gì?

ENchaise longue
(số nhiều chaises longues /,∫eiz'lɒŋ, Mỹ ,∫eiz'lɔ:ŋ/)
(tiếng Pháp) ghế tràng kỷ