Từ điển Dict9
EV

chalkboard Tiếng Anh là gì?

ENchalkboard
Danh từ
(từ Mỹ) như blackboard