Từ điển Dict9
EV

chambermaid Tiếng Anh là gì?

ENchambermaid
Danh từ
chị dọn dẹp phòng (ở khách sạn)