Từ điển Dict9
EV

chambray Tiếng Anh là gì?

ENchambray
Danh từ
vải