Từ điển Dict9
EV

change-ringing Tiếng Anh là gì?

ENchange-ringing
Danh từ
cách rung chuông tạo được hoà âm