Từ điển Dict9
EV

chansonnier Tiếng Anh là gì?

ENchansonnier
Danh từ
người viết hay hát những bài hát
người hát ở quán rượu