Từ điển Dict9
EV

chantry Tiếng Anh là gì?

ENchantry
Danh từ
(kiến trúc) nơi hát lễ trong nhà thờ
tiền trợ cấp để hát lễ