Từ điển Dict9
EV

charcuterie Tiếng Anh là gì?

ENcharcuterie
Danh từ
thịt lợn ướp