Từ điển Dict9
EV

charge account Tiếng Anh là gì?

ENcharge account
(từ Mỹ) như credit account