Từ điển Dict9
EV

charismatic Tiếng Anh là gì?

ENcharismatic
Tính từ
có sức thu hút quần chúng lớn
a charismatic leader
một lãnh tụ có sức thu hút quần chúng lớn
có phép mầu [chữa bệnh]