Từ điển Dict9
EV

charist Tiếng Anh là gì?

ENcharist
Danh từ
(cỗ) xe ngwạ hai bánh(để đánh trận hay chạy đua)