Từ điển Dict9
EV

charring Tiếng Anh là gì?

ENcharring
Danh từ
sự hoá than, đốt thành than