Từ điển Dict9
EV

charter flight Tiếng Anh là gì?

ENcharter flight
chuyến bay thuê