Từ điển Dict9
EV

chartered Tiếng Anh là gì?

ENchartered
Tính từ
(thuộc ngữ) đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp theo hiến chương
a chartered engineer
một kỹ sư đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp theo hiến chương