Từ điển Dict9
EV

chastely Tiếng Anh là gì?

ENchastely
Phó từ
[một cách] trinh bạch
[một cách] tiết hạnh
[một cách] mộc mạc