Từ điển Dict9
EV

chateau Tiếng Anh là gì?

ENchateau
Danh từ
lâu đài