Từ điển Dict9
EV

chatoyant Tiếng Anh là gì?

ENchatoyant
Tính từ
óng ánh nhiều màu
Danh từ
viên ngọc óng ánh nhiều màu